Pri zaobchádzaní a skladovaní dodržujte odporúčané návrhy výrobcu. Shera dosky uložte v uzavretom priestore, kde budú chránené pred poškodením vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, kontamináciou a inými príčinami poškodenia.

So Shera manipulujte opatrne, aby nedošlo k vylamovaniu okrajov alebo poškodeniu jednotky.