Kontaktné údaje

 

Ing. Martin Štefanka

tel.: +421907543210

stefanka@sheradoska.sk

Fakturačné údaje

SHERA SLOVAKIA, s.r.o.
Mládežnícka 18
040 15 Košice

IČO: 45320055
DIČ: 2022931361
IČ DPH: SK2022931361

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.24735/V